Consiliul județean se reunește în ședința lunii iulie

Home Administrație Consiliul județean se reunește în ședința lunii iulie
Consiliul județean se reunește în ședința lunii iulie

Consiliul Județean Hunedoara a fost convocat în ședință ordinară, aferentă lunii iulie 2017. Ședința va avea loc la sediul instituției din Deva, în data de 28 iulie 2017, orele 11.00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor Diplome de „EXCELENTA”;
 2. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul II 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul II 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, precum și modificarea programului de investitii, anexă la buget, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
 6. Proiect de  hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în  Consiliul de administrație  al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria  pentru anul şcolar 2017 – 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Hunedoara;
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrarea a Monumentelor Istorice;
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 14. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Hunedoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.102/2016;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de servicii nr.5323/2017;
 16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.191/2015 privind stabilirea unor norme de funcționare a Parcului de Afaceri Simeria, cu modificările și completările ulterioare.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru „Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență Deva” – Secția Pediatrie;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul: „Reparații acoperiș Corp Vechi Teatrul Dramatic I.D. Sîrbu Petroșani”;