Apa Serv Valea Jiului organizează concurs pentru postul de consilier juridic

SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani, cu sediul în Petroşani, Str. Cuza Vodă , nr.23, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de Consilier juridic cod COR 261103, pe durată nedeterminată,  cu perioadă de probă de 90 de zile calendaristice

Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice – drept

–  minim 3 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere la serviciul  Resurse Umane Salarizare din cadrul SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petroşani,  până pe data de 18.09.2017 (inclusiv), ora 12. 00 .

Informatii suplimentare  se regăsesc pe pagina de internet a SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani www.asvj.ro.