Noi criterii de prioritate pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative

Consiliul de Administrație al CAS Hunedoara a avizat, în cadrul ședinței de joi, 28.09.2017, modificarea criteriilor de prioritate pe baza cărora se soluționează cererile de acordare a îngrijirilor medicale la domiciliu/ îngrijirilor paliative, în vederea eficientizării accesului asiguraților la servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/ îngrijiri paliative, cu respectarea principiului transparenței, tratamentului egal și a utilizării eficiente a fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate alocate cu această destinație.

Pentru a beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, asigurații trebuie să depună la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara următoarele documente:

  • o cerere tip (poate fi descărcată accesând link-ul: http://www.cnas.ro/cjashd//media/files/Cerere%20plus%20Declaratie%20IMD.pdf);
  • actul de identitate (în copie) pentru beneficiar/ împuternicit legal;
  • certificat de naștere/ căsătorie (în copie) după caz,  pentru a  demonstra calitatea imputernicitului, respectiv  fiu, fiică/ soț, soție;
  • împuternicire notarială/ împuternicire avocaţială;
  • recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/ paliative la domiciliu;
  • documente medicale care să susțină diagnosticele și starea pacienților (scrisori medicale, bilete de externare din spital, rezultatele analizelor medicale/explorărilor funcționale/explorărilor imagistice CT/RMN/ecografii, rezultatele anatomo-patologice, orice document medical din care rezultă diagnosticele și starea pacientului).

Ținând cont de data înregistrării cererilor la CAS Hunedoara prioritatea soluționării cazurilor se va stabili conform datelor din recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completată de medic și în funcție de criteriile de prioritate enunțate în anexă.

Dosarele pot fi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara de luni până joi, între orele 09.00 – 12.00.