PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN / Anunț licitație locuri de parcare

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 12.10.2017, ora 1000, la sediul Primăriei Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, în vederea închirierii  locurilor de parcare pentru  autoturisme, din parcările  de reşedinţă amenajate pe b-dul Mihai Viteazu, zona bl.3A1-3C1-Grădinița Nr.1 PP+PN-Cinematograf.

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr.46/2017, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 10 lei/ loc parcare/lună, pentru parcările amenajate în zonă, conform anexei 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 04.10.2017.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate, deţin garaj,  curte cu posibilitate de parcare sau loc de parcare închiriat pe domeniul public .

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 11.10.2017, ora 1200.

Parcelele-parcare neatribuite în urma licitaţiei, se pot închiria pe baza unei cereri adresate Primăriei municipiului Vulcan.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254/570340 interior 214, zilnic între orele 1000 – 1400.

 

PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE