Modelul de geoprodus propus de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului în proiectul Interreg Danube GeoTour a fost adoptat de geoparcurile din țările dunărene

Cea de a doua întâlnire din cadrul proiectului internațional Interreg Danube GeoTour a avut loc în perioada 20 – 23 septembrie 2017, în Austria. Întâlnirea a fost găzduită de Geoparcurile UNESCO Karawanken-Karavanke (geoparc transfrontalier la granița dintre Austria și Slovenia) și Styrian Eisenwurzen. La eveniment au participat 11 parteneri de proiect din 8 țări dunărene pe teritoriul cărora activează structuri de tip geoparc. Din partea României, la întâlnire au participat reprezentanți ai Universității din București, partener în proiect, și ai Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc Internațional UNESCO.

Întâlnirea a debutat în Geoparcul UNESCO Karawanken-Karavanke din zona Carintia, în sudul Austriei, cu un workshop desfășurat în localitatea Zell/Sele. Principala temă de discuție a reprezentat-o schimbul de bune practici în interpretarea patrimoniului geologic (geointerpretare) între partenerii de proiect. În plus, participanții au putut vedea cum este aplicat conceptul de geointerpretare în cadrul Centrului de informare al Geoparcului din Bad Eisenkappel/Železna Kapla.  Partea a doua a întâlnirii a fost găzduită de Geoparcul UNESCO Styrian Eisenwurzen, situat în inima Austriei. Discuțiile au vizat modalitățile de derulare ulterioară a proiectului și definirea de noi concepte comune care să fie puse în aplicare de toți partenerii. Mai mult, participanții au aflat detalii și despre proiectele Danubeparks și ECOKarst, derulate tot în cadrul programului european Interreg Danube (www.interreg-danube.eu). În programul întâlnirii au fost incluse o vizită la Spring Water Museum din localitatea Wildalpen și o aplicație în teren la GeoVillage Gams ce a cuprins mai multe puncte de vizitare și de interpretare de pe teritoriul Geoparcului UNESCO Styrian Eisenwurzen.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții Universității din București, dr. Alexandru Andrășanu și dr. Cristian Ciobanu, au definit conceptul de geoprodus și au făcut propuneri prin care geoparcurile și geoprodusele pot fi aduse în atenția publicului printr-o abordare de tip gamification (explicarea unor noțiuni complexe prin intermediul jocurilor).

Conform definiției propuse de reprezentanții Universității din București, geoprodusul poate fi orice produs (obiect, activitate, act de creație etc) care să îndeplinească simultan trei condiții: să aibă o legătură directă cu patrimoniul geologic având în prim plan elemente geologice (ca materie primă sau sursă de inspirație ce reflectă legătura dintre om și Planeta Pământ), să fie produs de un partener al geoparcului și să încurajeze economia locală bazată pe respectarea prevederilor legale. Astfel, un produs local poate fi recunoscut și etichetat ca geoprodus doar dacă îndeplinește toate cele trei cerințe. În ceea ce privește gamification, acesta este conceptul care va sta la baza dezvoltării de instrumente ce vizează promovarea geoparcurilor într-o abordare deopotrivă provocatoare și atrăgătoare. Acest concept permite combinarea cursurilor și activităților de training cu interacțiunea cu turiștii și partenerii economici ai geoparcurilor, într-o abordare creativă și constructivă bazată pe colaborare. Aplicații pentru website-uri și telefoane mobile vor fi dezvoltate sub formă de teste sau jocuri pentru a facilita interacțiunea dintre angajații geoparcurilor, partenerii businisess ai acestora, turiști, profesori sau elevi.

Temele abordate de reprezentanții României au suscitat un interes ridicat din partea participanților la întâlnire, iar dezvoltarea de geoproduse va fi și tema workshopului care va avea loc la cea de a treia întâlnire a partenerilor din proiect. Întâlnirea va fi găzduită de Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului – Geoparc Internațional UNESCO și se va desfășura în perioada 12 – 15 februarie 2018, în orașul Hațeg.

Proiectul Interreg Danube GeoTour are ca principal scop, transformat într-o reală provocare, ”Punerea în valoare a patrimoniului geologic pentru dezvoltarea turismului sustenabil și inovator în geoparcurile din țările dunărene”. Pe baza unei strategii comune, principalul rezultat al proiectului va fi consolidarea cooperării dintre regiunile și geoparcurile din țările aflate de-a lungul Dunării, prin promovare și dezvoltarea unor produse comune. Prin intermediul schimbului de experiență, testarea unor geoproduse turistice pilot și prin noi abordări în interpretare, proiectul își propune să mărească implicarea comunităților locale în activitățile geoparcurilor și să aducă geoparcurile din țările dunărene la același nivel de calitate a produselor cu cele din celelalte țări ale Uniunii Europene.

Acest proiect internațional a fost inițiat de Geoparcul UNESCO Idrija din Slovenia, prin  Heritage Centre Idrija și reunește parteneri din 11 țări (Slovenia, Ungaria, Austria, Croația, Cehia, România, Slovacia, Finlanda, Portugalia și Franța) reunind geoparcuri, parcuri naturale și universități din țările dunărene dar și din Rețeaua Europeană a Geoparcurilor. De asemenea, Danube Geotour beneficiază de sprijinul Rețelei Globale a Geoparcurilor, partener în proiect.

Proiectul beneficiază de co-finanțare (ERDF, IPA) prin Programul european transnațional Dunărea (Interreg – Danube Transnational Programme).

Mai multe detalii despre acest proiect sunt disponibile pe: www.interreg-danube.eu/danube-geotour și http://www.hateggeoparc.ro/proiecte-si-programe/proiectul-danube-geotour/