Societatea civilă hunedoreană invitată la dezbaterile pentru realizarea Planului de Acțiune pentru o Guvernare Deschisă

Guvernarea deschisă reprezintă o caracteristică esenţială a unui stat democratic şi un factor important în modernizarea activităţii publice. Aderând încă din anul 2011 la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă (PGD), România a exprimat dorinţa de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil şi mai eficient.

Aceste obiective s-au reflectat în primele angajamente asumate prin Memorandumul de aprobare a primului Plan naţional de acţiune (iulie 2012 – iunie 2014) şi s-au concretizat prin măsuri privind deschiderea datelor publice şi încurajarea dialogului între reprezentanţii administraţiei publice şi societatea civilă.

În prezent, se implementează al treilea Plan de acţiune (2016 – 2018), rezultat al consultării şi comunicării administraţiei centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale PGD.

Monitorizarea implementării acestui Plan de acţiune este realizat de  Comitetul Naţional de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România. Acesta este format dintr-un număr egal de reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai societăţii civile. Reprezentanţii instituţiilor publice sunt în număr de şapte, reprezentarea fiind asigurată la nivel de secretar de stat.

Având în vedere importanţa unei cât mai largi reprezentări a societăţii civile în Comitetul Naţional, Instituţia Prefectului-judeţul Hunedoara invită organizaţiile neguvernamentale la o întâlnire pe tema desemnării reprezentanţilor societăţii civile în Comitetul Naţional de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România.

Întâlnirea va avea loc în data de 20.10.2017 la ora 11:00 la Prefectura județului Hunedoara, în sala de videoconferinţă. Pentru confirmarea participării vă rugăm să sunați la nr. de tel. 0254-211850, 211851, 211852, int. 29036 sau să trimiteți un mesaj prin e-mail la adresa: prefhd@prefecturahunedoara.ro.