Mesajul Prefectului județului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely, cu ocazia Zilei Armatei Române:

În fiecare an, ziua de 25 Octombrie marchează ziua de împlinire naţională, ziua în care Armata Română şi-a realizat menirea firească. Rămasă întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei, această zi îmi oferă ocazia de a transmite cadrelor militare de toate gradele şi specialiştilor civili, bărbaţi şi femei, aflaţi în slujba ţării, sub drapelul tricolor, aprecierea deosebită faţă de dăruirea cu care îşi îndeplinesc sarcinile faţă de patrie şi față de poporul român.

Aduc un pios omagiu memoriei celor care s-au jertfit și mă înclin cu recunoştinţă în faţa veteranilor de război pentru care credinţa, datoria şi onoarea în slujirea idealurilor de libertate şi independenţă au reprezentat crezul suprem.

Este de remarcat rolul important al Armatei Române în asigurarea securităţii oamenilor şi colectivităţilor locale în cazul calamităţilor naturale. Pentru protecţia populaţiei şi înlăturarea efectelor acestora, alături de celelalte forţe angajate în efortul comun, Armata Română a răspuns mereu „prezent” şi şi-a făcut cu cinste datoria, demonstrând că este permanent alături de popor, iar această legătură este indistructibilă.

Vă rog să primiţi felicitările mele şi vă doresc un sincer LA MULŢI ANI !

Tiberiu Fabius Kiszely

Prefectul județului Hunedoara