Posturi vacante scoase la concurs la Primăria municipiului Vulcan

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan str. Mihai Viteazu nr.31 anunţă organizarea în data de 27 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

1. Inspector, clasa I, grad profesional asistent – compartiment Informatică – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 1 an;
  • cursuri de specializare/perfecţionare în informatică.
  1. Inspector, clasa I, grad profesional debutant – compartiment Achiziţii publice – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă: 27 noiembrie 2017  – ora 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul: data şi ora interviului se vor stabili de către comisia de examinare conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale pentru funcţiile publice de execuţie vacante sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 15.11.2017, orele 1530.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.