Consiliul județean se întrunește luni. Vezi aici ce subiecte sunt în dezbatere.

Președintele Consiliului județean Hunedoara, Mircea Bobora a convocat pentru data de luni, 30 octombrie, ședința lunii octombrie a legislativului hunedorean. Subiectele supuse dezbaterilor și aprobării în ședința Consiliului județean sunt:

 1. Prezentarea Ordinului nr. 318/2017 al Prefectului Județului Hunedoara privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean în Consiliul Județean Hunedoara exercitat de domnul Gligor Dorin Oliviu;
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Popescu Viorica;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a județului Hunedoara;
 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.11/2017 pentru aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor precum şi altor taxe asimilate acestora, din competenţa Consiliului Judeţean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2017;
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Hunedoara în domeniul privat al județului Hunedoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2017-2018 pentru drumurile judeţene;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii devizului general pentru un obiectiv de investiții al Consiliului Județean Hunedoara;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune 2017 – 2020 pentru implementarea Strategiei Antidrog a județului Hunedoara 2013-2020;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare (ROF) ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean Salvamont;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Reparații și dotări spațiu subsol corp vechi al clădirii Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu Petroșani”;
 13. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2017;
 14. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2017;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2017;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării, virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice de interes județean, precum și modificarea programului de investiții pe anul 2017;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Deva;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2017 – 2018;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2017.