PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN/ Anunț angajări

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 20 – 28 noiembrie 2017 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

1.Îngrijitor – Compartiment Administrativ deservire – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase)
  1. Muncitor calificat (drujbist), tr. I – Compartiment A.D.P.P., reţele stradale – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • şcoala generală (absolvent 8 clase)
  • calificare în meseria de drujbist

Concursul se organizează astfel:

Proba practică: 20 noiembrie 2017  – orele 1100 la sediul instituţiei.

Proba scrisă:    23 noiembrie 2017 – orele 1100 la sediul instituţiei.

Interviul:  28 noiembrie 2017  – orele 1100 la sediul instituţiei.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 10.11.2017, orele 1300.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.