Ședință-n 45 de puncte la Consiliul local Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani se întrunește, marți, 31 octombrie în ședință, pentru a dezbate nu mai puțin de 45 de proiecte propuse de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, dar și de o parte a membrilor Consiliului local. Subiectele aflate în dezbatere, cuprinse în Ordinea de zi a ședinței, sunt următoarele:

 1. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Petroșani
 2. proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale municipiului Petroșani
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții al municipiului Petroșani pe trimestrul III 2017
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului împrumuturilor externe și interne al municipiului Petroșani pe trimestrul III 2017
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului burselor școlare care se vor acorda în semestrul I al anului școlar 2017-2018 în unitățile de învățământ din municipiul Petroșani
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Școala Gimnazială IG Duca și Asociația Klavier Art București al Festivalului – concurs “Klavier Art”, ce se va desfășura la Petroșani, în perioada 8-10 decembrie 2017
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.500 lei în vederea organizării unor activități cultural-artistice în luna decembrie 2017
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 77.500 lei în vederea organizării Revelionului 2018
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 50.000 lei în vederea premierii cuplurilor care au împlinit cel puțin 50 ani, respectiv 60 ani de căsătorie precum și a elevilor și sportivilor din municipiul nostru care au obținut rezultate deosebite la concursuri/competiții sportive naționale și internaționale
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 120, STRADA 1 DECEMBRIE 1918
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 122, STRADA 1 DECEMBRIE 1918
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 22, STRADA AVIATORILOR
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 7, STRADA AVRAM IANCU
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 4, STRADA GENERAL DRAGALINA
 15. proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Petroșani
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public Administrația Piețelor
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal, a organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016
 19. proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru prelungirea cu 3 ani a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Petroșani nr. 11421/2015
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea registrului local al spațiilor verzi din municipiul Petroșani
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018”, în municipiul Petroșani
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanților la concursul de alergare montană din data de 11.11.2017
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru transportul pe cablu zona Parâng din municipiul Petroșani
 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl. 15 A
 25. proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuințe și a unui schimb de locuințe sociale din fondul locativ al municipiului Petroșani administrat de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea de locuințe sociale și din fondul locativ al municipiului Petroșani administrat de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de folosință gratuită a terenului în suprafață de 631 mp pe care este construită Parohia Greco-Catolică Petroșani
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 19019/2012 încheiat cu Asociația Schi Turism Montan Pro Parâng
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune  nr. 2211/16.11.2015 încheiat cu Composesoratul Căprioara Breteanu Bou
 30. proiect de hotărâre privind aporbarea trecerii imobilului – teren în suprafață de 250 mp, notat în Cartea Funciară 65044 Petroșani, nr. cad. 65044, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
 31. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului – teren în suprafață de 40 mp, notat în Cartea Funciară 65045 Petroșani, nr. cad. 65045, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
 32. proiect de hotărâre privind aporbarea trecerii imobilului – teren în suprafață de 120 mp, notat în Cartea Funciară 65051 Petroșani, nr. cad. 65051, din domeniul public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD pentru “Construirea unei baterii de 4 garaje” șI aprobarea concesionării prin licitație publică a patru parcele de teren în suprafață de 24 mp fiecare, situate în str. Aviatorilor, zona bl. 60A, 62B
 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în str. Gen. Vasile Milea, bl. F, ap. 23, către Bartha Cristina Întreprindere Individuală
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 903 mp, situată în str. Lunca, nr. 153
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 4,00 mp, situată în str. 1 Decembrie 1918, lângă Sala Polivalentă
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 17 mp, situată în str. Independenței
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 27 mp, situat în strada Saturn –  garaj nr. 1, notat în CF nr. 63940 Petroșani, nr cadastral 63940
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 37 mp, situat în strada Aviatorilor – garaj nr. 5, notat în CF nr. 64915, nr. cadastral 64915
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 27 mp, situat în strada Aviatorilor – garaj nr. 3, notat în CF nr. 63903 Petroșani, nr. cadastral 63903
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 22 mp, situat în strada Viitorului – garaj nr. 10, notat în CF nr. 62088, nr. cadastral 1195
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață 100 mp, situat în strada Viitorului, nr. 18/2, notat în CF nr. 64877 Petroșani, nr. cadastral 64877
 43. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Școlar Petroșani
 44. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Petroșani domnului dr. ing. Ioan Ranța
 45. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Petroșani domnului dr. ing. Iosif Bocan