Comunicat de presă / ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI-parteneriat local pentru incluziunea socială – SMIS 106386

ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI-parteneriat local pentru incluziunea socială – SMIS 106386

 „Nu te teme, efortul tău nu rămâne nerecompensat 

  • prin promovareavoluntariatuluiînrezolvareaproblemelordin zonele urbane marginalizate din municipiul Vulcan

Comunitatea locală din Vulcan a fost integrată în acel proces naţional şi european prin care dezvoltarea durabilă nu există fără implicarea directă şi continuă a membrilor societăţii.

Sub egida „inovării sociale” – concept promovat la nivel european – UAT municipiul Vulcan în parteneriat cuInterlogCom SRL Brad și Asociația Institutul Intercultural Timișoara implementează proiectul ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI. Proiectul nu reprezintă altceva decât un  parteneriat local pentru incluziunea socială care, în prima etapă, va realiza o strategie de dezvoltare pentru cele cinci zone urbane marginalizate identificate a se încadra în axa de nevoi directe şi finanţare eligibilă.

În acest cadru legislativ stabilit la nivel european, vineri, a avut loc la Primăria Vulcan simpozionul „Nu te teme, efortul tău nu rămâne nerecompensat” – eveniment în cadrul căruia comunitatea direct implicată a analizat şi evidenţiat tocmai importanţa şi oportunitatea unor astfel de iniţiative.

Strategia pe care urmează să o elaboreze cei trei parteneri va fi fundamentată strict pe nevoile indicate de membrii comunităţii din cele cinci zone vizate. Aceiaşi membri vor fi şi implicaţi direct, ulterior, în implementarea tuturor proiectelor din strategia ce va fi elaborată.

Dezbaterea a avut rolul de a defini corect noţiunea de inovare socială şi de a clarifica şi cristaliza rolul fiecărei părţi direct implicate.

La reuniune au participat reprezentaţii partenerilor, dar şi ai autorităţilor locale din Vulcan şi membri ai comunităţii din zonele urbane marginalizate.

STRATEGIA de Dezvoltare locală pentru aceste zone va fi depusă în data de 4 decembrie 2017.

Informaţii de background:

Bugetul total al proiectului este 220.528,03lei, din care fonduri europene 207.107,81 lei, buget național 9.098,50 lei, cofinanțare parteneri 4.321,72 lei (UAT Vulcan 1.801,91 lei și InterlogCom SRL Brad 2.519,81lei).

Obiectivulgeneralalproiectuluiestestimulareaimplicariicomunitatilorlocaleinprocesuldedezbateripublicesidezvoltarelocala,prin formarea unui parteneriat local.

 Indicatori – 1SDL- STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ ce va fi depusă spre aprobare- STRATEGIE ÎNTOCMITĂ ÎN COLABORARE CU COMUNITATEA.

 Date de contact: Primăria municipiului Vulcan, b-dul Mihai Viteazu nr. 31, telefon 0254 570340, email primvulcan@yahoo.com

Proiect cofinanțat din FSE și FEDR prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020