Conexiuni culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Ţinutul Pădurenilor – Ţara Haţegului

Centrul de Asistență Rurală, în calitate de lider de proiect, împreună cu partenerii KaosPilots Switzerland și Institutul Intercultural Timișoara au finalizat proiectul intitulat „Conexiuni culturale pentru dezvoltarea sustenabilă a Microregiunii Ţinutul Pădurenilor – Ţara Haţegului”, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Bugetul total al proiectului este de 277,500 CHF, din care co-finanțarea din partea Elveției este de 249.750 CHF (90%), iar co-finanțarea partenerilor de 27.750 CHF (10%).

Proiectul început în anul 2015, și-a atins obiectivul și indicatorii pentru care a fost realizat și anume creșterea capacității partenerilor și a părților interesate din microregiune de a adapta și de a pune în aplicare modele elvețiene inovatoare de bune practici în dezvoltarea comunităților rurale, prin transferul de know-how și experiență în valorificarea economică durabilă a patrimoniului cultural și natural.

În urma activităților sale, proiectul și-a propus să contribuie la:
 Creșterea competențelor resurselor umane din microregiune pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural și natural, ca factori vitali pentru o dezvoltare durabilă economică, socială, ecologică și culturală a comunităților din acest areal;
 Crearea cadrului strategic și a structurilor asociative care vor asigura angajamentul, participarea și colaborarea actorilor locali în dezvoltarea durabilă a microregiunii;
 Evidențierea, promovarea, respectarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural pentru dezvoltarea economică durabilă a comunităților locale.

Potrvit Directorului executiv al Fundației Centrul de Asistență Rurală, Alina Bernecker, principalele rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt:

 • 10 formatori beneficiari ai cursului de facilitare comunitară, susținut de partenerul elvețian;
 • 15 persoane certificate în  ocupația de facilitator de dezvoltare comunitară;
 • 15 persoane certificate în competențe antreprenoriale culturale;
 • un schimb de experiență organizat în Elveția pentru 10 participanți din comunitățile locale;
 • o platformă online/aplicatie smartphone: www.hategpădureni.ro;
 • un album de prezentare a microregiunii;
 • o strategie pentru dezvoltarea turismului prin valorificarea patrimoniului cultural și natural în microregiunea Ținutul Pădurenilor – Țara Hațegului;
 • înființarea Asociației Turism Hunedorean;
 • un plan de marketing și branding al asociației;
 • un seminar intitulat Parteneriatul local – suport al dezvoltării turismului rural, desfășurat în data de 25 octombrie 2017, în comuna General Berthelot;
 • un târg de promovare turistică și economică a microregiunii, desfășurat în data de 26 octombrie 2017, în comuna Ghelari, cu participarea a 35 de expozanți;
 • o conferință dedicată identificării soluțiilor și a bunelor practici cu privire la dezvoltarea zonelor rurale desfășurată în data de 26 octombrie 2017, în comuna Ghelari;
 • o broșură de promovare a bunelor practici din Elveția, în domeniul dezvoltării turismului rural.