PREFECTURA HUNEDOARA / Comunicat alegeri locale parțiale

Duminică, 5 noiembrie 2017, vor avea loc alegerile locale parțiale în municipiul Deva.În acest context, prefectul județului Hunedoara a solicitat tuturor structurilor M.A.I. atenție sporită și vigilență, astfel încât acest proces electoral să se desfășoare în condiții de legalitate și de maximă siguranță pentru toți cetățenii. Totodată, acesta atrage atenția asupra importanței respectării normelor legale în vigoareșiprecizează că obiectivul structurilor M.A.I.vizează asigurareaunui proces electoral corect, în deplină legalitate și menținerea climatului de siguranță publică pe timpul perioadei electorale.

La nivelul județului Hunedoara a fost adoptat și se află în curs de implementare “Planul general de măsuri privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice premergător și pe timpul desfășurării alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie” elaboratpe baza Planului M.A.I., iar orice fel de încălcare a prevederilor legale va fi sancționată.

Totodată, îi informăm pe cetățeni că potrivit Legii 115/2015,Biroul electoral al circumscripţieimunicipale nr. 1 Deva veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale.

Aducem la cunoștința cetățenilor că anumite fapte sunt considerate contravenţii sau chiar infracţiuni şi sunt total interzise, fiind sancționate cu amendă sau chiar închisoare.

Fapte ca „distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală”, precum și „ afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale;” constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, în timp ce „distribuirea de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în secția de votare și în afara acesteia, pe o rază de 500 metri” se sancționează cu amendă între 2.200 lei și 3.000 lei.

Reamintim de asemenea câteva dintre prevederile Codului Penal(Partea Specială, Titlul IX), privind infracţiunile electorale:

ART. 385

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

ART. 386

Coruperea alegătorilor

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

ART. 387

Frauda la vot

(1) Fapta persoanei care votează:

  1. a) fără a avea acest drept;
  2. b) de două sau mai multe ori;
  3. c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător

se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

ART. 389

Violarea confidenţialităţii votului

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 – 391 se pedepseşte.

Orice încălcare a legii va fi sesizată prin apelarea numărului de urgență 112!