Primăria Orașului Petrila emite o serie de chestionare ce vor sta la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală

Având în vedere implementarea proiectului “Sprijin pregătitor pentru înființare G.A.L. Petrila și elaborare SDL” în baza contractului de finanțare nr. POCU/85/5/1-107209 din 17.08.2017,  în această perioada, până la data de 20.11.2017, cetățenii orașului Petrila vor fi contactați în vederea completării chestionarelor ce vor sta la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului Petrila.

”Persoanele implicate în proiect care vor aplica chestionarele, se vor legitima cu ecusoane cu însemnele proiectului. Vă mulțumim pentru disponibilitate și implicare, doar împreună putem dezvolta orașul Petrila”, spune Vasile Jurca, primarul Orașului Petrila.

Chestionarele sunt elaborate în cadrul proiectului derulat de Primăria Petrila, prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Titlu proiectului este ”Sprijin pregătitor pentru înfiinţare G.A.L. Petrila şi elaborare S.D.L.”, beneficiar fiind Orașul Petrila.