18 noiembrie, ”Ziua Brâncuși” la Petroșani

În această lună se împlinesc 80 de ani de când, la Atelierele Centrale din Petroșani, s-a desăvârșit realizarea capodoperei brâncușiene ”Coloana Infinită”, turnată la Petroșani sub atenta supraveghere a maestrului Constantin Brâncuși în anul de grație 1937.

Pentru a marca acest eveniment, la inițiativa eminentului brâncușiolog local Ovidiu Rizopol, Asociația Petro Aqua în parteneriat cu Clubul Rotary Valea Jiului – Petroșani organizează sâmbătă, 18 noiembrie 2017 la sala de marmură a Primăriei municipiului Petroșani, un simpozion dedicat acestei aniversări de importanță deosebită pentru viața culturală a Văii Jiului și a întregii țări.

Cu acest prilej, organizatorii invită pe toți cei interesați la evenimentul menit să marcheze ”Ziua Brâncuși” la Petroșani. În programul acesteia sunt cuprinse, de la ora 9,00, vernisajul unei expoziții de filatelie cu tematică ”Brâncuși” și prezentarea unui film documentar, realizat sub forma unui slide-show de fotografii, care descriu montarea Coloanei infinite la Tg. Jiu. Începând cu ora 9,30 debutează la Petroșani lucrările sesiunii de comunicări științifice în cadrul căreia vor susține prelegeri o serie de renumiți brâncușiologi, dar și artiști plastici, scriitori, critici de artă sau istorici.

Teatrul Dramatic ”Ion D. Sârbu” a subsris la rândul său seriei de evenimente dedicate marcării ”Zilei Brâncuși” în Valea Jiului. În acest scop, sâmbătă, 18 noiembrie 2017, de la ora 18,00 actorii teatrului din Petroșani vor pune din nou în scenă piesa ”Infintul Brâncuși” în regia lui Gelu Badea, după o piesă semnată de scriitorul Valeriu Butulescu.