Sesiune de informare pentru angajatorii din judeţul Hunedoara privind ucenicia la locul de muncă

În cadrul campaniei de informare a angajatorilor din judeţul Hunedoara, joi 16 noiembrie 2016, la sediul AJOFM Hunedoara, a avut loc sesiunea de comunicare cu tema „UCENICIA la locul de muncă şi programul special de STAGII PROFESIONALE pentru absolvenţii de învăţământ superior”. La acest eveniment au participat 12 angajatori din județul Hunedoara.

”Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu vârsta de peste 16 ani. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie cu AJOFM, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenţie. Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar câte 1.125 de lei. Finantarea se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie”, a declarat Nicolae Fara, director executiv al AJOFM Hunedoara.

Acesta a mai precizat că angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior, beneficiază la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor pentru șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație (Legea nr. 164/2017).

Pentru o mai bună informare angajatorii din judeţul Hunedoara sunt rugaţi să contacteze consilierii din cadrul AJOFM Hunedoara.