Bani europeni pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județul Hunedoara

Marți, 28 noiembrie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Consiliul Județean Hunedoara vor semna contractul de finanțare pentru obiectivul ”Modernizare Culoar Trafic Mureș Nord: DN7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Şoimuş – Brănişca – DN7 (Ilia)”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 -“Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională”, Prioritatea de investiţii 6.1 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodal”.

În cadrul proiectului vor fi modernizate următoarele sectoare de drum situate în imediata vecinătate a râului Mureș, inclusiv podurile aferente:

  • DJ 706A: Ilia – Brănişca (DN76) – Băița – Ormindea – DN76, tronsonul Ilia-Bejan (DN 76)
  • DJ 761: Şoimus – Bârsău – Ceteju de Sus – Săcărâmb – Geoagiu Băi, tronsonul Şoimuş (DN 76)- Bârsău (intersecţia cu DJ107A)
  • DJ 107A: limita judeţ Alba – Homorod – Geoagiu – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău, tronsonul limită judeţ Alba – Bârsău (intersecție cu DJ 761)
  • DJ 705: DN 7 – Geoagiu – Balşa – Almaşu Mic de Munte – limită Judeţ Alba, tronsonul DN7 – Geoagiu – intersecţia cu DJ 705H
  • DJ 705H: DJ 705 (km 8+800) – Geoagiu Bai, tronsonul intersecţie DJ705 – Geoagiu Băi (sens giratoriu)

Durata de realizare este de 36 de luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrării.

Valoarea totală a poiectului este de 161.742.850,96  lei,  inclusiv TVA. Contribuția proprie a Consiliului Județean Hunedoara se ridică la 3.217.563,23 lei.