Probleme de actualitate legislativă în dezbatere publică la Instituția Prefectului județului Hunedoara

Vineri, 24 noiembrie, prefectul județului Hunedoara -Fabius Tiberiu Kiszely, subprefectul Dorel Bretean și Rodica Vasilescu, șef Seviciu Verificare a Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ în Instituția Prefectului – județul Hunedoara au avut o întâlnire de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara.

Temele dezbătute au fost:

  • problemele actuale cu care se confruntă administrația publică locală,
  • instruire cu privire la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar;
  • prezentarea îndrumărilor ANRP și incidența deciziei Curții Constituționale asupra retrocedării terenurilor forestiere.

De asemenea, potrivit unie informări a Prefecturii județului Huneodara, au fost discutate deficiențele constatate cu ocazia verificării legalității actelor administrative emise și adoptate de autoritățile administrației publice locale și măsuri în vederea remedierii acestora.

Totodată, prof. Maria Ștefănie, inspector general ISJ Hunedoara a prezentat o situație a rețelei școlare hunedorene pentru anul școlar viitor și o analiză a nevoilor în privința achizitionării de microbuze școlare la nivel județean.