Ședință de Consiliu local, marți 28 noiembrie, la Petroșani

Consiliul local al municipiului Petroșani a fost convocat de primarul Tiberiu Iacob Ridzi în ședința ordinară aferentă lunii noiembrie, pentru data de 28 noiembrie, începând cu ora 15:00.

Pe agenda dezbaterilor figurează 15 proecte de hotărâre, supuse analizei și aprobării consilierilor locali, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2018, precum şi aprobarea Convenţiei Provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din administrarea DADPP în administrarea a două unităţi de învăţământ a centralelor termice pe gaz, precum şi a clădirilor puncte termice.

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr.93/2015.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de dizolvare şi lichidare a S.C.Piatra S.A.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea restricţionării traficului rutier pe strada Lunca.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara şi Spitalul de Urgenţă Petroşani pentru spaţiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgenţă, în suprafaţă de 35,36 mp., pe o perioadă de 1 an.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii parcelei de teren în suprafaţă de 300 mp., notată în C.F.nr.63898, nr.cadastral 63898, din domeniul privat al municipiului Petroşani în domeniul public al acestuia.

11.Proiect de hotărâre privind casarea unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar,din patrimoniul privat al Municipiului Petroşani.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 144 mp. situat în strada Mihai Eminescu, nr.23/1, notat în CF nr.64960 Petroşani, nr. cadastral 64960.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 161 mp. situat în strada Micu Klein, nr.23/1, notat în CF nr.64611 Petroşani, nr. cadastral 64611.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 404 mp. situat în strada Digului, f.n., notat în CF nr.64957 Petroşani, nr. cadastral 64957.

15.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

16.Diverse