Ședință de Consiliu local, miercuri 29 noiembrie, la Vulcan

Consiliul local al municipiului Vulcan se reunește miercuri, 29 noiembrie în ședință. Pe ordinea de zi a ședinței, convocată de primarul Gheorghe Ile, figurează următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire manuală alei și trotuare, practicate de către operatorul SC Pregoterm SA în sezonul rece 2017-2018
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru investiția “Extindere sediu Primărie”
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației municipiului Vulcan la Asociația Municipiilor din România
  5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea HCL nr. 102/2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui grup de obiective din Pasul Vâlcan în vederea desfășurării unor activitățI comerciale cu produse alimentare șI alimentație publică șI activitățI comerciale specifice zonelor montane
  6. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr 23/2014 privind atribuirea în folosință gratuită Asociației “Un suflet, o speranță” a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Vulcan
  7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018
  8. Diverse