Ședință la Consiliul județean Hunedoara. Vezi aici subiectele aflate în dezbatere.

Consiliul Județean Hunedoara se întrunește în data de 29 noiembrie, începând cu ora 11., într-o nouă ședință ordinară, convocată de predintele CJH, Mircea Bobora. Pe agenda dezbaterilor figurează un număr de 14 proecte de hotărâre care vor fi spuse spre aprobare consilierilor județeni.

Ordinea de zi a ședinței Consiliului județean Hunedara din 29 noiembrie 21017 este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani pe anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr.164/2017 a Consiliului Județean Hunedoara privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 9. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Dumitru Liviu Gabriel și validarea domnului Bîrlea Ovidiu Gabriel;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.187/2017 privind aprobarea Notelor conceptuale și a Temelor de proiectare pentru „Reabilitare Drumuri Județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2017;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad pe anul 2017;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții:”Modernizare DJ 709F: DN7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, km.6+600 – 10 + 325”;