Ședință de Consiliu local, miercuri, la Petrila

Consiliul local al orașului Petrila se reunește astăzi în ședință publică. Aceasta va avea loc la ora 14,00 la sala de conferințe a Casei de Cultură ”Ladislau Schmidt” din Petrila. Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează următoarele proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a virărilor de credite bugetare pe anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul I al anului școlar 2017-2018, din orașul Petrila
  3. Proiect de hotărâre completarea anexei nr. 5 la HCL nr. 149/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila, a instituțiilor și serviciilor publice, fără personalitate juridică, precum și a Serviciului Public Local de Asistență Socială Petrila, aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Petrila
  4. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a investiției “Reabilitare rețea alimentare cu apă cartier Moliviș” din orașul Petrila
  5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 182/2016 aprobarea inventarului suprafețelor de teren disponibile care pot fi atribuite în folosința gratuită conform legii nr. 15/2001 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a cinci parcele de teren, situate în str. Minei, din orașul Petrila, în vederea construirii unor parcări acoperite
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a patru parcele de teren, situate în str. Aușelului, cinci parcele de teren situate în str. 8 Martie și 5 parcele de teren situate în str. Muncii, din orașul Petrila, în vederea construirii unor garaje
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI și PT) a indicatorilor tehnco-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul: “Eficientizare termică clădiri rezidențiale orașul Petrila – etapa II: pentru blocurile 28 și 37 din strada 8 Martie, respectiv blocul 61 din strada Republicii, orașul Petrila”
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 15.000 mp, evidențiat în CF nr. 63784 Petrila, situată în zona Maleia, oraș Petrila, în vederea prestării de servicii
  10. Întrebări și interpelări