Angajaţii lunii Noiembrie la Apa Serv Valea Jiului

În luna decembrie, se împlinește un an de când, la nivelul operatorului regional de apă și canalizare din Valea Jiului a fost insituit premiul ”Angajatul lunii”, urmat la scurt timp de cel pentru ”Colectivul lunii”. Această formă de competiție internă, colegială între salariații Apa Serv Valea Jiului a fost luată pentru  stimularea implicării salariaților în activitățile specifice din cadrul operatorului regional de apă și canalizare, dar și pentru a încuraja competitivitatea personalului angajat.

”În obținerea rezultatelor pe care Apa Serv Valea Jiului le-a înregistrat în ultimii ani, un rol determinant l-au avut salariații firmei. De la cel mai mic muncitor și până la nivel de director, angajații noștri au demonstrat că atunci când vrei cu adevărat să-ți faci datoria la locul de muncă, munca de echipă se transformă în rezultate meritorii pentru întreaga firmă și, ceea ce ne mulțumește mai mult, în creșterea calității serviciilor pe care le oferim abonaților noștri. Tot pentru a impulsiona menținerea acestui trend dar și pentru a păstra ștacheta activității salariaților Apa Serv la aceleași cote de interes ridicat, am decis să insituim acest premiu special, menit să recompenseze în fiecare lună cei mai activi dintre angajații noștri. Vorbim despre un premiu care poate aduce oricărui angajat al Apa Serv nu doar atenția cuvenită pentru munca prestată, ci și evidențierea publică a acestuia, dar și o primă semnificativă la salariul pentru luna în care a fost evidențiat”, spune Costel Avram, director general al Apa Serv Valea Jiului.

Programul ”Angajatul lunii” și ”Colecivul lunii” a fost foarte bine primit de salariații Apa Serv, în rândul acestora instituindu-se realmente o competiție pentru adjudecarea acestor premii.

În analiza efectuată de echipa managerială a Apa Serv Valea Jiului, pentru activitatea din luna noiembrie, premiul de ”Angajat al lunii” revine următorilor salariați:

  • ȘTEFAN CONSTANTIN  – muncitor necalificat formaţie exploatare reţele întreţinere reţele apă canal sector apă-canal Uricani
  • BÂRCEA GABRIELA – laborant în cadrul staţiei de tratare a apei Taia
  • GOMOI GABRIELA GENOVEVA – şef birou secretariat

Celor trei angajați, conducerea Apa Serv le-a oferit o diplomă prin care să le fie evidențiat statutul de ”Angajat al lunii”, precum și o primă în bani.

De asemenea, activitatea susținută efectuată în intervențiile pe rețelele de apă și canal din municipiul Lupeni și orașul Uricani, dar și lucrările la extinderea rețelelor de apă și canalizare către noi consumatori din cele două localități, au condus la decizia ca pentru titlul de ”Colectiv al lunii noiembrie”, echipa de management să încline balanța spre  Colectivul Sectorului Apă-Canal din Uricani, condus de Constantin Zaharia.

Din ”Colecivul lunii noiembrie al Apa Serv Valea Jiulu” mai fac parte: Zaharia Constantin, Maxer Ioan Aurelian, Şandru Adrian Lăscuţ, Agrigoroaie Dănuţ, Filipaş Alin, Ziub Iulian Robert, Ştefan Constantin, Jimborean Vasile Marian, Pintea Vasile și Bejenaru Marian.

”Îi felicit pe angajații noștri care își merită pe deplin acest titlu, pentru activitatea lor din luna noiembrie. Iată că, după un an de zile, și acest program menit să recompenseze activitatea salariaților noștri și-a atins pe deplin obiectivele stabilite. Vom continua acest tip de competiție internă între salariații Apa Serv și în anul următor”, a declarat Costel Avram, directorul general al  Apa Serv Valea Jiului.