COMUNICAT DE PRESĂ / Acum pentru viitorul Vulcanului – parteneriat local pentru incluziunea sociala – cod proiect 106386

ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI – parteneriat local pentru incluziunea sociala – cod proiect 106386

UAT municipiul Vulcan, în parteneriat cu Interlog Com SRL Brad și Asociația Institutul Intercultural Timișoara, au finalizat SDL –ul – Strategia de Dezvoltare Locală- aferentă ZUM-urilor- Zonelor Urbane Marginalizate.

Bugetul total al proiectului este 220.528,03lei, din care fonduri europene 207.107,81 lei, buget național 9.098,50 lei, cofinanțare parteneri 4.321,72 lei (UAT Vulcan 1.801,91 lei și Interlog Com SRL Brad 2.519,81lei).

Obiectivul general al proiectului este stimularea implicarii comunitatilor locale in procesul de dezbateri publice si dezvoltare locala, prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii sociale, in concordanta cu Strategia Europa 2020.

Indicatori prestabiliţi de realizare Strategii/ analize / planuri de acţiune/ de dezvoltare a comunităţii vizate prin CLLD – 1 SDL – strategie predată la minister în data de 4 decembrie 2017. Strategia întocmită este disponibilă și pe site-ul primăriei. www.e-vulcan.ro

Activităţile proiectului, conform cererii de finanțare aprobate, au fost toate realizate:

Activitatea 1 Managementul proiectului, Activitatea 2 Informarea si Publicitatea, Activitatea 3  Înfiinţarea noului GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, Activitatea 4 Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate, Activitatea 5  Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL, Activitatea 6 Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală, 7 Activitate de inovare sociala, 8 Activitatea transversala privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Durata proiectului, conform contract de finanțare 13 august 2017- 4 decembrie 2017- 3 luni și 25 de zile.

PRIMAR

ING GHEORGHE ILE

Emis la 04.12.2017