”Inteligența artificială” pe agenda deplasării consilierilor județeni la Adunarea Regiunilor Europei

În perioada 29 – 30 noiembrie 2017, o delegație oficială a Consiliului Județean Hunedoara a participat la lucrările Biroului Adunării Regiunilor Europei și la conferința intitulată ”Inteligența artificială”

În 29 noiembrie, la Maastricht, în Olanda, au avut loc lucrările Biroului Adunării Regiunilor Europei. Reuniunea Biroului a reprezentat o oportunitate pentru regiunile europene de a celebra Tratatul de la Maastricht, semnat în urmă cu 25 de ani, de a face inventarul realizărilor proiectului unei Europe comune şi a eforturilor sale privind coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi de a reflecta asupra viitorului Europei și al unei Uniuni Europene cu 27 de membri. Toate aceste discuții au avut loc pe fondul provocărilor cu care se confruntă continentul european: lipsa încrederii în instituţiile publice, creşterea nemulţumirilor şi a deziluziei locuitorilor din Europa, creşterea populismului şi a urmăririi intereselor naţionale, creşterea presiunilor climatice şi de mediu, revenirea inegală a țărilor din criza economică şi financiară, Brexit şi nesiguranţă politică, securitate la frontieră şi terorism, migraţie în urma conflictelor şi crizelor, inegalităţi şi excluziune socială.

Participanții au discutat despre scopul politic general al ARE pentru perioada 2018-2019 și despre strategia și prioritățile politice ale ARE pentru perioada amintită în contextul dezvoltării viitoare a Uniunii Europene.

În 30 noiembrie, la Bruxelles, în Belgia, a avut loc conferința internațională intitulată „Artificial Intelligence” (Inteligența artificială), în carul căreia s-a dezbătut semnificația conceptului din perspectiva regiunilor europene și a provocărilor viitoare. În grupurile de lucru s-a discutat despre sprijinul inovației și atragerea de investitori, revoluția în sănătate – utilizarea roboților inclusiv pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni, cultura în Era Digitală – arta generată de computer, aptitudini și competențe noi – pregătirea copiilor pentru slujbe noi, care la momentul actual nu există pe piața muncii, precum și despre viitorul umanității într-o lume a roboților empatici.

Delegația hunedoreană care a făcut deplasarea la cele două evenimente ARE a fost compusă din:
– Daniel ANDRONACHE, vicepreședinte,
– Lucian RUS, consilier județean,
– Anca DUMITRA, inspector superior – Serviciul Relații Externe, Asocieri și Comunicare Interinstituțională.

Creată in 1985, Adunarea Regiunilor Europei (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai mare organizație de cooperare interregională din Europa lărgită. Reprezintă 150 de regiuni din 29 de țări. Județul Hunedoara este membru ARE din anul 1992.