Mediul contează la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida”

Profesori de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani au înscris în acest an școala în programul „Idei din Țara lui Andrei”, program susținut de către OMV PETROM S.A.,câștigând proiectul cu titlul „Mediul contează!” și obținând o finanțare de 6596 de euro din partea OMV PETROM S.A.

Scopul proiectului a fost dotarea unui spațiu din incinta Colegiului cu echipament corespunzător astfel încât să poată fi înființat un laborator pentru dobândirea competențelor practice necesare calificării de nivel 5 în domeniul ”tehnician laborant pentru protecția calității mediului”. Astfel, de la începutul  anului 2017, o sală de clasă a beneficiat de reparații și ingienizare, operațiuni realizate de către elevi ai clasei a IX-a de la profilul construcții și lucrări publice. Următoarea etapă a constat în achiziția și punerea în funcțiune a unor echipamente specifice: truse pentru controlul calității aerului, a apei, a solului, instrumente meteo, microscop, reactivi, sticlărie și ustensile de laborator, ustensile pentru prelevarea probelor de analizat etc.

La începutul lunii martie noul laborator a fost inaugurat în prezența elevilor și profesorilor direct beneficiari, dar și a partenerilor din cadrul Asociației EDUPRO, ai INSEMEX, ai Apa Serv, ai  Universității Petroșani, ai Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului.

Pentru că următorul obiectiv al proiectului era dezvoltarea competențelor și abilităților  practice ale elevilor în domeniul observațiilor și măsurătorilor meteorologice și hidrometrice, a analizelor de laborator în laboratorul creat, au fost desfășurate o serie de activități practice cu elevii (de recoltare a probelor de aer, apă și sol, de identificare a poluanților existenți în mediu,de prognozare a dispersiei acestora). Grație consolidării unor parteneriate între școală și angajatori, având ca obiectiv posibilitatea ca absolvenții școlii să fie inserați pe piața muncii conform calificării obținute și în acest program, au fost efectuate lecții vizită de documentare la sediile INCD -INSEMEX; Universitatea Petroșani, Stația de Epurare Dănuțoni. În cadrul acestora, elevii au avut oportunitatea ca, pe lângă informațiile primite, să se familiarizeze cu programul și sarcinile de serviciu ale unui tehnician laborant pentru protecția mediului. De asemenea, angajații au făcut o serie de prezentări ale laboratoarelor, a modului în care funcționează echipamentele și aparatele de care dispun, insistându-se asupra importanței pe care o are controlul calității elementelor de mediu pentru întreaga noastră existență. Printre cei care au fost îndrumători ai elevilor s-au numărat: dr.ing. Angelica Călămar – cercetător ştiinţific gradul I – Şef laborator Protecția Mediului la INSEMEX; conf.univ.dr. Emilia Dunca de la Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie de la Facultatea de Mine și șef lucrări dr.ing. Daniela Ciolea, de la același Departament al Universității din Petroșani. De asemenea, la Stația de Epurare Dănuțoni , ing. Ioan Alexandru Dîngă a prezentat  modul în care se face epurarea apelor la această modernă stație de epurare.

Toate aceste demersuri și activități s-au concretizat prin acreditarea definitivă a școlii în calificarea cursanților în meseria de tehnician laborant pentru protecția calității mediului, astfel că examenul practic pentru atestarea competențelor profesionale a putut fi desfășurat direct în școală.

Am atins pe parcursul acestui an obiectivele propuse în proiect. Ne dorim ca în acest  laborator de mediu să asigurăm dezvoltarea competențelor practice pentru elevi astfel încât aceștia să devină competitivi pe piața forței de muncă și credem că laboratorul de mediu creat  va atrage mai mulți elevi pe această filieră tehnică. Este lăudabil faptul că OMV PETROM susține financiar educația profesională, educație vitală pentru tinerii care, din păcate, la finalul unui ciclu de învățământ, dețin doar cunoștințe teoretice”, spune prof. Damian Carmen, coordonatorul proiectului implementat la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani.