Proiect educațional internațional Erasmus+ la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani

Cu ceva vreme în urmă a avut loc în localitatea San Isodor dinTenerife (Spania) a treia  reuniune în cadrul proiectului „Learning beyond the classroom walls”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, acţiunea parteneriate multilaterale.

La acesta reuniune au participat 14 profesori şi 5 elevi din şcolile partenere ale proiectului, şcoli din spaţiul european: Anglia, Italia, Bulgaria, Belgia, Letonia şi România. În cadrul acestui proiect ţara noastră este reprezentată de Şcoala Gimnazială nr. 2 –  structură la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroșani, prin inspector şcolar prof. dr. Manolea Mihaela şi prof. Rus Gabriela-coordonator al proiectului.

Proiectul se derulează în perioada 2016-2019 şi are ca obiective crearea unor lecţii de învăţare în afara sălii de clasă şi implementarea acestora, dezvoltarea  abilităţilor de comunicare în limba engleză, dezvoltarea abilităţilor sociale, dezvoltarea abilităţilor TIC și utilizarea TIC în afara sălii de clasă.

Reuniunea s-a desfăşurat în condiţii optime, programul de lucru propus de şcoala gazdă răspunzând în totalitate intereselor participanţilor, fapt ce a determinat atingerea obiectivelor propuse.

”Dincolo de actvitiățile școlare și extrașcolare specifice, în cadrul acestei deplasări, împreună cu toţi participanţii în proiect, am vizitat și societatea de reciclare a gunoaielor de pe insulă, unde am primit detalii despre această acţiune de la unul din directorii societăţii. Am fost impresionaţi de faptul că aici periodic se desfăşoară lecţii interactive cu elevii, centrul de documentare fiind dotat cu panouri care să le permită elevilor învăţarea interactivă a selecţionării gunoaielor. Am fost impresionată totodată de eficienţa activităţii de colectare a materialelor plastice realizată de toţi elevii şcolii ajutaţi de părinţi, de modul cum aceştia se implică în activităţile educative. Am apreciat  ospitalitatea gazdelor, programul activităţilor de formare dar şi frumuseţea locurilor vizitate”, spune prof. Gabriela Rus, coordonatorul proiectului.