Conducerea Apa Serv, raport de succes la final de an 2017

Conducerea Apa Serv Valea Jiului a organizat, pentru ultima dată în acest an, o conferință de presă gădzuită în holul principal al sediului central de la Petroșani care este acum unul complet schimbat, modern, elegant și primitor, într-o ambianță care demonstrează odată în plus că și aici, ca peste omul, omul gospodar sfințește locul.

Nu doar din acest considerent, conferința de presă a conducerii Apa Serv Valea Jiului a fost una pe drept cuvânt lăudabilă, ci și prin prisma informaților prezentate de directorul general Costel Avram în raportul său de final de an, care coincide și cu raportul final al promului său mandat de 4 ani în fruntea operatorului regional de apă și canalizare din Valea Jiului.

Directorul general al Apa Serv apreciază că rezultatele obținute în tot acest timp, reflectă eforturile depuse de societate pentru îndeplinirea responsabilităților operaționale, financiare și contractuale. Concret, după cum arată Costel Avram, din punct de vedere economico – financiar în perioada decembrie 2013 – noiembrie 2017 s-au realizat următoarele rezultate:

 • datoriile restante în sumă de 3.550 mii lei la 31.12.2013 au ajuns la 0 în prezent. Acest lucru s-a realizat prin gestionarea eficientă a disponibilului de numerar astfel încât a fost asigurată desfășurarea activității curente, dar și respectarea angajamentului de plată încheiat cu Apele Române pentru datoria restantă;
 • creanțele restante în sumă de 14.264 mii lei la data de 31.12.2013 sunt în valoare de 9.671 mii lei înprezent;
 • rata lichidității generale era la nivelul lunii decembrie 2013 de 1,68% iar la 30 noiembrie 2017 a fost de 4,40%;
 • cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în sumă de 902,50 lei ceea ce înseamnă o creștere nesemnificativă față de valoarea realizată la 31 decembrie 2013 , respectiv 900,90 lei;
 • rata profitului, indicator care exprimă eficiența actelor de vînzare- cumpărare efectuate de firmă a crescut de la 9,34 în 2013 la 10,16 înprezent;
 • cifra de afaceri realizată este cu 1.579 mii lei mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2013;
 • media gradului de încasare a facturilor restante a crescut de la 3,93% în 2013 la 4,90% în prezent;
 • media gradului de încasarefacturicurente a crescut de la 64,05% în 2013 la 73,50% în 2017.

De asemenea, dacă la 31 decembrie 2013, pierderea contabilă de acoperit era de 5.747.747 lei, aceasta a fost acoperită integral astfel încât anul 2016 a fost primul an în care s-au repartizat dividende acționarilor Apa Serv.

Costel Avram a mai relevat în raportul său că, în prezent, Apa Serv furnizează apă potabilă unui număr de 50.787 abonați din Valea Jiului. Din pcunt de vedere al raporturilor comerciale cu beneficarii, nivelul creanțelor la data de 1 decembrie 2017 este de 10.074 mii lei, având următoarea structură: agenți economici: creanțe de 940 mii lei, respectiv populație: creanțe de 9.134 mii lei

”În anul 2017 Apa Serv a emis facturi în valoare totală de 22.490 mii lei, dar prin recuperarea unor creanțe, s-a încasat valoarea de 23.051 mii lei.  Concomitent, soldul creanțelor în această perioadă a scăzut cu 561.000 lei, media gradului de încasare din facturile curente fiind de 73%. Recuperarea creanțelor și creșterea gradului de încasare a fost o prioritate pentru conducerea societății, fiind un obiectiv distinct în programul de management”, a declarat Costel Avram.

Directorul general al Apa Serv explică faptul că, în acest scop, au fost întocmite programe de recuperare a creanțelor, luându-se toate măsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile, după cum urmează:

 • pentru concilierea directă au fost convocați un număr de 546 abonați;
 • au fost întocmite 10765 somații de plată pentru abonații casnici și 270 pentru agenții economici;
 • s-au încheiat angajamente de plată în valoare totală de 399,36 mii lei pentru un număr de 195 abonați , cu termene de plată de maxim 36 de luni;
 • au fost încheiate un număr de 1543 contracte individuale de furnizare/prestare servicii, cuprinzând atât actualizarea contractelor în situația schimbării beneficiarilor, cât și contracte pentru branșamente noi la reteaua publică de apă.
 • s-a recuperat întreaga datoriea ferentă Complexului Energetic Hunedoara.

”Cu toate măsurile luate, au fost întocmite și ordine de debranșare pentru un număr de 3.467 abonați cu datorii în valoare totală de 1.835 mii lei. Au fost debranșați efectiv de la rețeaua de alimentare cu apă potabilă un număr de 285 abonați, parte din ei fiind rebransați ca urmare a achitării debitelor restante” – explică directorul general Apa Serv.

Ceea ce este însă cel mai important, în opinia directorului general Costel Avram este faptul că, în cursul anului 2017 furnizarea apei potabile către populație a fost asigurată în regim de 24 ore din 24, chiar dacă uzinele de apă au funcționat cu reactivi peste 2.000 ore.

În ceea ce privește epurarea apelor uzate, de menționat este faptul că limitele de încărcare cu poluanți la evacuarea în receptorii naturali s-au încadrat în limitele normativelor europene în vigoare.

Mai mult, odată cu dezvoltarea sistemului de soluționare a reclamațiilor, implementat în acest an, la dispeceratul central al societătii au fost înregistrate peste 3.500 de sesizări, atât în ceea ce privește rețeaua de alimentare cu apă potabilă, cât și pentru sistemul de canalizare. Cele mai multe probleme au fost sesizate la începutul acestui an, când în Valea Jiului au fost temperaturi foarte scăzute înregistrându-se recorduri succesive de temperaturi negative.

În plan investițional, în anul 2017 Apa Serv a realizat un număr de 1820 de lucrări pentru întreținerea și expoatarea sistemului de apă și apă uzată, în valoare totală de 1.750 mii lei pentru sistemul de alimentare cu apă și alte 1.250 lucrări în valoare totală de 1.200 mii lei pentru sistemul de apă uzată.

Un alt element care a condus la balanța pozitivă a bilanțului financiar al societății este producția de energie electrică realizată prin intermediul unităților proprii de producție (Microhidrocentrale și cogenerare-statie de epurare). În anul  2017 aceasta a fost de 2.000 MW, iar contravaloarea energiei și a Certificatelor Verzi obtinute este de aproximativ 500.000 lei, ceea ce acoperă peste 70% din consumul de energie electrică a societății.

Cu toate aceste elemente ce constituie încă un bilanț economic de excepție al Apa Serv Valea Jiului, actuala echipă managerială încheie anul 2017 sub semnul unui evident succes, acesta fiind și ținta stabilită pentru viitorul an 2017, când Apa Serv Valea Jiului va începe și derularea unui nou program european de investiții în modernizarea rețelelor de apă și canalizare.

”Împreună cu jurnaliștii din presa locală, ne-am întânit astăzi în jurul bradului de Crăciun de la Apa Serv, pentru a trage linie asupra activității derulate de Apa Serv Valea Jiului în anul 2017 și pentru a analiza împreună, în mod obiectiv, ceea ce am făcut bine și ceea ce poate mai avem încă de corectat în activitatea noastră. Le-am mulțumit și le mulțumesc ziariștilor din Valea Jiului și din județul Hunedoara pentru că și în acest an au fost alături de noi, pentru că au făcut vizibilă activitatea colectivului nostru și pentru că au demonstrat corectitudine și imparțialitate în relatările lor, la televiziune, în presa scrisă și în mediul on-line. Totodată, contez pe aceeași bună relație și în anii următori când Apa Serv va avea de pus în practică un important program european de modernizare a rețelelor de apă și canalizare în toată Valea Jiului. Jurnaliștilor din Valea Jiului și, prin aceștia, tuturor abonaților noștri, le transmit în prag de sărbătoare, gândurile mele sincere de sănătate, prosperitate, bucurii și numai bine alături de familie și de cei dragi. Să ne vedem cu bine și în 2018.  La mulți ani !”, a spus Costel Avram, în concluzia întâlnirii de final de an cu mass-media.

Aprecieri similare au formulat și ceilalți membri ai echipei de conducere de la Apa Serv – Monica Tarcea (șef Departament Investiții), Roxana Benke (șef Departament Financiar), Florin Donisă (șef Departament Exploatare) și Cristian Ionică (șef Departament Producție) în scurtele alocuțiuni prezentate la conferința de presă.