Peste 2000 de agenți economici din Regiunea Vest au fost în 2017 în vizorul fiscului

Inspectorii activității de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, au efectuat, în cele 11 luni ale anului, 3.194 acțiuni, din care 1.053 la persoane fizice, și 2.141 la persoane juridice. Din totalul acestor acțiuni, 861 au fost controale inopinate, încrucișate saiuercetări la fața locului, iar alte 2.333 au fost inspecții fiscale (generale și parțiale).

În urma acestor controale au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare de 685 milioane lei.

Pentru neregulile constate, inspectorii au aplicat 682 amenzi în valoare de 1,2 milioane de lei, au instituit 120 măsuri obligatorii în valoare de 84 milioane lei, au înaintat organelor de urmărire penală un număr de 152 procese-verbale cu prejudicii stabilite în valoare de 265 milioane lei.