AJOFM Hunedoara vă prezintă regulile privind activitatea de ucenicie

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie” (Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă).

Ucenic poate fi oricine are cel puțin 16 ani și dorește să învețe muncind și să obțină, la final, o calificare.

Contractul de ucenicie – este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată; în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisăşi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între 1 an şi 3 ani.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

  1. a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  2. b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  3. c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Obligaţiile angajatorului sunt:

  1. a) să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat;
  2. b) să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional;
  3. c) să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor (conf. OG nr. 129/2000);
  4. d) să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului.

Obligaţiile ucenicului sunt:

  1. a) să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;
  2. b) să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor;
  3. c) să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică, pentru obţinerea certificatului de calificare profesională.

Pentru fiecare contract de ucenicie, angajatorul poate primi lunar câte 1.125 de lei.

Finantarea se acordă pe toată perioada derulării contractului de ucenicie. Uceniculmajor trebuie să primească cel puțin salariul de bază minim brut pentru un program de opt ore pe zi, respectiv de 40 de ore, în medie, pe săptămână.

Informează-te despre drepturile şi beneficiile prevazute de legislaţia în vigoare privind ucenicia la locul de muncă, intrând în cea mai apropiată unitate locală a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara pentru înregistrare în evidența noastră.

Nicolae Fara

Director Executiv AJOFM Hunedoara