CAS Hunedoara / Punct de vedere asupra raporturilor de colaborare cu medicii de familie

Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara îşi exprimă în continuare disponibilitatea în vederea asigurării accesului tuturor pacienților la serviciile de asistenţă medicală primară.

În acest sens ieri, deși zi nelucrătoare, parte din salariații și conducerea CAS Hunedoara a avut program normal de lucru, fiind la dispoziția medicilor de familie care au dorit să semneze actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Începând de astăzi și atât timp cât va fi necesar, vom prelungi programul de lucru și vom acorda toată asistența necesară medicilor de familie pentru ca aceștia să poată semna acordurile de prelungire în timp util.

Un număr de 71 de medici de familie din cei 221 din judeţul Hunedoara, reprezentând aproximativ 33% din totalul acestora, au semnat, până miercuri, 03 ianuarie 2018, actele adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară cu Casa de Asigurări de Sănătate. Mai sunt 150 de medici de familie pe care îi aşteptăm astăzi și în zilele următoare să vină să semneze actele adiţionale. Trebuie menţionat faptul că, până miercuri, la Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara nu a fost depusă nicio notificare din partea medicilor de familie în sensul în care ar dori încetarea contractului cu instituţia.

Conducerea CNAS a avut mai multe runde de discuţii cu reprezentanţii medicilor de familie, în urma cărora s-au convenit numeroase modificări ale proiectului Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018. Totodată, proiectul bugetului CNAS pentru acest an, prevede o majorare cu peste 17% a fondurilor alocate asistenţei medicale primare faţă de anul în curs, acesta fiind domeniul de asistenţă medicală cu cea mai mare creştere de finanţare. Conform proiectului, veniturile cabinetelor de medicină de familie vor creşte în medie cu procentul menţionat, urmând să ajungă în total la aproape 2 miliarde lei. Circa 70% din măsurile discutate cu reprezentanţii medicilor de familie au fost incluse în proiectul noului Contract-cadru.

Printre noutăţile prevăzute de proiectul noului Contract-cadru se numără liberul acces al asiguraţilor la medicamente compensate şi investigaţii paraclinice la oricare farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul ţării, precum şi debirocratizarea procesului de contractare a serviciilor medicale, prin renunţarea completă la documentele pe hârtie. Dealtfel, aproape toate măsurile de debirocratizare discutate au fost incluse în proiectul actului normativ menţionat.

CAS Hunedoara își exprimă în continuare convingerea că numai prin dialog și colaborare între partenerii contractuali se îndeplinește misiunea asumată atât de instituție cât și de medicii de familie de a asigura continuitate în acordarea asistenței medicale furnizate asiguraților.

Avem încredere în profesionalismul medicilor de familie și avem convingerea că majoritatea acestora nu-și vor uita legământul profesional și datoria față de pacienți.