ITM organizează o campanie ITM de informare și conștientizare privind noul Cod fiscal, la Petrila

Campania ITM de informare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, va poposi la Petrila, la sediul Primăriei orașului, în data de 17 ianuarie 2018, începând cu ora 13.00.

Campania face parte dintr-o serie de acțiuni derulate de ITM Hunedoara, începând din luna decembrie a anului trecut, având scopul conștientizării partenerilor sociali cu privire la modificările recente apărute în legislație asupra salariului brut, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Acțiunile se desfășoară până la sfârșitul lunii ianuarie ți se va pune accent pe conştientizarea de către angajatori a respectării voluntare a legislaţiei muncii.

”Angajatorii trebuie să conştientizeze faptul că munca nedeclarată are efecte negative pe termen scurt, mediu şi lung atât pentru individ cât şi pentru angajator. Pentru individ efectul este legat de lipsa protecţiei sociale cauzată de neplata contribuţiilor aferente către bugetul asigurărilor sociale de stat, deci el nu va beneficia nici de drept de şomaj în cazul concedierii, nici de vechime în muncă pentru pensie şi nici de asigurări medicale în cazul îmbolnăvirii”, a subliniat Adrian Florin Bozdog, inspector şef în cadrul ITM Hunedoara.

Angajatorii care utilizează munca nedeclarată practică în fapt o concurenţă neloială prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente, obligaţiile financiare fiind mai mici şi mai puţine decât în cazul angajatorilor care respectă legea.

”Informările se vor referi la principalele aspecte legislative legate de încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă, prevederile legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, reglementări referitoare la contractele de muncă cu timp parţialşi de evidenţiere a timpului de muncă prestat de angajaţi, modificarea salariului minim brut garantat în plată”, a concis Adrian Florin Bozdog.

Acţiunile de informare vor viza angajatori cu capital de stat, cu capital privat, regii autonome, întreprinderi individuale, asociaţii familiale, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale.