Consiliul local al municpiului Petroșani se reunește în prima ședință a anului 2018

Consiliul local al municipiului Petroșani se reunește astăzi, 9 ianarie 2018, în prima ședință de lucru a anului 2018. Ședința a fost convocată de primarul Tiberiu Iacob Ridzi, în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunteţi invitat să participaţi la şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani și avea loc în Sala de şedinţe a Consiliului Local, începând cu ora 12.

Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează două proiecte, respectiv:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de funcţionare şi dezvoltare pe anul 2017.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

2.Proiect de hotărâre pentru completarea prevederilor art.1 al HCL nr.327/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, pentru anul 2018.
Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani, Florin Tiberiu Iacob – Ridzi