Bugetul Local pentru 2018 al Orașului Petrila intră în dezbatere publică

Autoritățile locale de la Petrila au lansat în spațiul public estimările privind proiectul de buget aferent anului în curs.

Scopul lansării acestui document a fost pentru a fi în dezbatere publică, iar petrilenii interesați pot depune contestații sau observații până la data de 24 ianuarie.

Potrivit acestui document, veniturile totale ale orașului Petrila pentru anul 2018 sunt estimate la suma de 11.169 mii lei, făcându-se însă precizarea că proiectul de buget afișat reprezintă baza veniturilor proprii, urmând ca pe măsură ce se vor aloca sume, reprezentând prelevări de la bugetul de stat, actul normativ să fie completat.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat la afișierul de la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale Petrila, pe site-ul instituției Primăriei orașului Petrila sau se poate obține în copie prin depunerea unei solicitări la Registratura Primăriei.

Contestațiile pot fi depuse la Registratura instituției sau în format electronic pe adresa de e-mail: primaria.petrila2008@yahoo.com.