Primăria municipiului Vulcan / Anunț dezbatere publică buget 2018

Primăria municipiului Vulcan în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanţele publice locale aduce la cunoştinţă publică definitivarea Proiectului de buget pe anul 2018.

Proiectul de buget pe anul 2018 şi Lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2018 se află afişat la sediul Primăriei municipiului și pe site-ul oficial. Propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de buget pe anul 2018 şi a Listei obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2018 pot fi depuse în scris la sediul Primăriei municipiului Vulcan , transmise prin fax la numărul 0254-571910 sau în format electronic la următoarea adresă de email: primvulcan@yahoo.com până în data de 25.01.2018.

În data de  25.01.2018 ora 11,00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Vulcan va avea loc o întâlnire  în care se va dezbate public proiectul de buget pe anul 2018.

Primarul municipiului Vulcan

Ing. GHEORGHE ILE