Primăria municipiului Vulcan / Anunț licitație locuri pentru parcare

Primăria municipiului Vulcan organizează licitaţie publică în data de 31.01.2018, ora 1000, la sediul Primăriei Vulcan,b-dul M.Viteazu nr.31,în vederea închirierii  locurilor de parcare pentru  autoturisme, din parcările de reşedinţă amenajate pe b-dul Mihai Viteazu, zona bl.3A1-3C1-Grădinița Nr.1 PP+PN-Cinematograf, parcări rămase libere în urma licitației publice organizate în data de 12.10.2017, respectiv parcelele nr. 15, 18, 20, 21, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 89, 91, 94.

Licitaţia se organizează în baza H.C.L. nr. 46/2017, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 10 lei/ loc parcare/lună, pentru parcările amenajate în zonă, conform anexei 1.

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 22.01.2018.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei.

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului pe  proprietate, deţin garaj,  curte cu posibilitate de parcare sau loc de parcare închiriat pe domeniul public , cu excepția persoanelor care dețin în proprietate mai multe autoturisme.

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 30.01.2018, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254/570340 interior 214, zilnic între orele 1000 – 1400.

 

PRIMAR,

Ing. GHEORGHE  ILE