Primăria Vulcan / Anunț concurs posturi contractuale

Home Anunțuri Primăria Vulcan / Anunț concurs posturi contractuale
Primăria Vulcan / Anunț concurs posturi contractuale

ANUNŢ Privind condiţiile specifice de participare la concursul organizat în perioada 08 – 13 februarie 2018 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan

Primăria municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31 anunţă organizarea în intervalul 08 – 13 februarie 2018 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, astfel:

  1. Paznic – Serviciul public de pază – 2 posturi

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • absolvent de şcoală profesională sau liceu;
  • atestat profesional pe baza certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază;
  1. Muncitor calificat (mecanic) – Serviciul Administrarea domeniului schiabil – 1 post

– condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:

  • absolvent de şcoală profesională sau liceu;
  • diplomă calificare mecanic.

Concursul se organizează astfel:

Proba scrisă:    08 februarie 2018  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Interviul:          13 februarie 2018  – orele 1100 în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan.

Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia şi actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Primăriei Municipiului Vulcan.

Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Municipiului Vulcan până la data de 31.01.2018, orele 1600.

Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340  int. 217.