Facilități pentru pensionarii din Petroșani la plata unor taxe și impozite locale

Potrivit unei decizii a Consiliului local Petroșani, adoptată în ședință extraordinară de forul legislativ de la Petroșani, pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani, care îndeplinesc o serie de condiții, vor beneficia și în acest an de scutirea și, după caz, reducerea impozitului pe teren, pe clădirea de domiciliu, respectiv pentru taxa de salubritate cu 50%.

În acest sens, au fost actualizate prevederile HCL 325/2017, privind condițiile în care pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu și reducerea impozitului pe teren cu 50%, potrivit căreia beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fie proprietari ai clădirii pentru care solicită scutirea de la plata impozitului;

– să nu aibă alte venituri (salarii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din închirieri, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi din jocuri de noroc, venituri din dividende şi alte surse);

–  clădirea în cauză să fie locuinţă de domiciliu iar proprietarul să locuiască acolo efectiv;

–  soţul sau soţia titularului, dacă există, să fie de asemenea pensionar, să aibă poeste 60 de ani şi să nu obţină la rândul lor alte venituri şi să aibă peste 60 de ani.