Decizii importante pe agenda dezbaterilor din Consiliul județean de vineri, 26 ianuarie

Consiliul județean Hunedoara se reunește vineri, 26 ianuarie 2018 de la ora 10,00 în sala mare de ședințe a forului legislativ județean, pe ordinea de zi a dezbaterilor fiind trecute o serie de proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 1. Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor consiliului judeţean pe anul 2017
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru Valea Jiului;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Programului de acţiuni în domeniul relaţiilor externe al Consiliului Judeţean Hunedoara pe anul 2018”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Consiliul Local al Comunei Pui;
 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Intervenție de urgență pentru consolidarea coșurilor de fum aferente Consiliului Județean Hunedoara”;
 8. Proiect de hotărâre privind încheierea actelor adiționale ale unor convenții de parteneriat dintre Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara cu furnizorii privați acreditați de servicii sociale;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a Titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” și a „Diplomei de Excelență”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor şi profesorilor din instituţiile de învăţământ din judeţul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa judeţeană a Olimpiadelor Naţionale Şcolare;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
 12. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021;
 13. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2018;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Hunedoara;
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Orăștie în domeniul public al Județului Hunedoara.