Statul român își propune să renunțe în viitor la atribuțiile de operator și administrator al exploatărilor miniere

Secretarul de stat Simona Țeighiu-Jurj a prezentat prioritățile Ministerului Economiei în domeniul resurselor minerale, la Adunarea Generală a Asociației Patronale Miniere din România, PATROMIN, eveniment care a avut loc joi, 25 ianuare 2018 la București.

Țeighiu-Jurj a subliniat că, pe baza Strategiei Miniere 2017-2035 și în contextul Programului de Guvernare, va pune accent pe rolul de reglementare şi promovare a politicilor de dezvoltare. ”În viitorul sistem în care statul va renunța treptat la atribuţiile de operator economic şi administrator, entităţile private vor deține preponderent dreptul de exploatare, operare şi administrare a resurselor minerale. Tot acestea vor asigura finanţarea şi managementul activităţilor miniere”, a explicat secretarul de stat, Simona Țeighiu-Jurj.

Ea a trecut în revistă actele normative elaborate de Ministerul Economiei în domeniul resurselor minerale, precum și stadiul în care se află acestea.

Reprezentanții PATROMIN au prezentat situația societăților pe care le reprezintă, unele dintre acestea fiind în situații de insolvență. Țeighiu-Jurj a asigurat conducerea Asociației că Ministerul Economiei se bazează pe sprijinul acesteia și al specialiștilor pe care îi are, pentru a realiza un cadru legislativ, cât mai propice de redezvoltare a activităților din
minerit.