Idei de afaceri susținute de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara în parteneriat cu Asociaţia non profit L & C Consulting Hunedoara organizează miercuri, 31 ianuarie 2018, Conferinţa de lansare a proiectului finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu titlul: „ÎMPREUNĂ PENTRU AFACEREA TA!”

Beneficiar al acestui proiect este: ASOCIAȚIA NON PROFIT L & C CONSULTING HUNEDOARA

”Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană a Regiunii Vest. Prin atingerea acestui obiectiv se contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreperinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Activitățile derulate prin proiect vor genera outputuri care garantează o creștere a ocupării în zona țintă a proiectului prin cele 72 de noi locuri de muncă create de firmele nou înființate în baza planurilor de afaceri selectate și finanțate prin proiect”, spune Crinela Gafton, coordonator activitate partener Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara.

Obiectivele specifice ale acestui proiect constau în:

1) Certificarea competențelor în domeniul antreprenorial pentru 300 de persoane și demararea a 36 de afaceri din Regiunea Vest, într-un interval de 12 luni.

2) Sprijinirea implementării pe o perioadă de 6 luni a 36 de planuri de afaceri și crearea a 72 de noi locuri de muncă din Regiunea Vest și monitorizarea acestora pe următoarea perioadă de 12 luni.

3) Monitorizarea sustenabilității pe piață a 36 de afaceri și menținerea a cel puțin 72 de locuri de muncă din Regiunea Vest într-un termen de 6 luni.

Conferinţa de lansare va avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Hunedoara, din Deva, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 23, Sala de conferinţe.