Peste 60.000 de dosare pe rolul instanțelor hunedorene în anul 2017

La Tribunalul Hunedoara a avut loc astăzi Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia președintele Tribunalului Huneodara, judecător Carmen Mihaela Timișan prezentat Raportul de activitate pe anul 2017 al acestei instituții. La eveniment, au mai participat, în calitate de invitați: judecător Alexandra Iuliana Paştiu – preşedinta Curţii de Apel Alba-Iulia, judecător Andrei Rus- vicepreşedintele Curţii de Apel Alba-Iulia, precum şi preşedinţi ai judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara.

Potrivit cifrelor prezentate de Preșeidntele Tribunalului Hunedoara, în cadrul instanțelor teritoriale din județul nostru, volumul de activitate s-a concretizat, în cusul anului 2017, în peste 60.000 de dosare aflate pe rol. Dintre acestea, volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara a fost de 13362 cauze pe rol iar al celor şase judecătorii din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara a fost de 46707 cauze pe rol. Comparativ, în anul 2016, pe rolul Tribunalului Hunedoara au fost 14660 cauze pe rol iar pe rolul celor şase judecătorii din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara au fost 48068 cauze.

Potrivit cifrelor prezentate în raportul judecătorului Carmen Mihaela Timișan, volumul de activitate pe secţii la nivelul Tribunalului Hunedoara a fost următorul:

  • secţia I Civilă a fost învestită în anul 2017 cu soluţionarea unui număr de 4583 cauze.
  • Secţia a Il-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită în anul 2017 cu soluţionarea unui număr de 7189 cauze.
  • Secţia Penală a fost învestită în anul 2017 cu soluţionarea unui număr de 1590  cauze
  • La Tribunalul Hunedoara în cursul anului 2017 s-a înregistrat o încărcătură de 638,6 cauze/judecător.

Separat pe secţii, se constată că, în anul 2017, cea mai mare încărcătură de cauze/ judecător la Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a înregistrat un număr mediu de 1086,2 cauze/ judecător, faţă de 481,9 cauze/ judecător la Secţia I Civilă, 284,3 cauze/ judecător la Secţia penală .

În anul 2017 nr.de cauze/judecător la judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara a fost următorul:

  • La Judecătoria Brad s-au înregistrat 1448 cauze/ judecător 
  • La Judecătoria Deva s-au înregistrat 1006,4 cauze/ judecător 
  • La Judecătoria Haţeg s-au înregistrat 1350 cauze/ judecător 
  • La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat 1168 cauze/ judecător 
  • La Judecătoria Orăştie s-au înregistrat 1291,3 cauze/ judecător 
  • La Judecătoria Petroşani s-au înregistrat 1479 cauze/ judecător