13 declarații fiscale se depun, din acest an, exclusiv online

De anul acesta, contribuabilii depun exclusiv online 13 declarații fiscale. Măsura a fos adoptată prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2326/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 649/08.08.2017. 

Astfel, ca urmare a acestui act normativ intrat n vigoare, 13 declarații fiscale se depun din acest an numai online. ”Măsura conduce la o scădere a cheltuielilor de deplasare și a resurselor necesare tipării, la evitarea cozilor și, implicit, la economisirea timpului, dar și la protecția mediului înconjurător”, se arată într-un comunicat al DGFPR Timișoara.

Contribuabilii vor depune, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în mod obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sistemul electronic de transmitere la distanță, următoarele declarații fiscale: 
ü 100 – „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat; 
ü 101 – „Declarație privind impozitul pe profit“;
ü 120 – „Decont privind accizele“;
ü 205 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit“;
ü 207 – „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi“;
ü 208 – „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“;
ü 300 – „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
ü 301 – „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“;
ü 307 – „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“;
ü 311 – „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“.
ü 390 – VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare“;
ü 394 – „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA“;
ü 710 – „Declaraţie rectificativă“;

Aceste declarații se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență disponibile gratuit pe site-ul www.anaf.ro.