La Vulcan a luat ființă Filiala județeană din Hunedoara a Asociației Psihologilor Atestați din România

La Vulcan a luat ființă Filiala județeană Hunedoara a Asociației Psihologilor Atestați din România. Evenimentul a fost găzduit de Primăria municipiului Vulcan, împreună cu grupul de inițiativă al acestei Asociații profesionale.

Alături de psihologii și psiho-terapeuții invitați de președinta filialei județene, psihologul Nicoleta Pleșan, au fost prezenți și primarul municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, viceprimarul Cristian Merișanu și funcționarii Serviciului de Asistență Socială al Primăriei din Vulcan. 

”Despre munca psihologilor discutăm din ce în ce mai mult. Cu argumente care din păcate vorbesc despre o societate cu indivizi din ce în ce mai vulnerabili în fața provocărilor zilnice, iar dintre semenii noștri cu risc de vulnerabilitate psiho-emoțională, cei mai fragili sunt tinerii. Am spus în cuvântul meu că preocuparea reală a celor ce observă alterarea comportamentului social al multor tineri pentru găsirea unor metode de a-i aduce în zona de echilibru psihic și emoțional, devine o constantă și impune acțiuni cu titlu de prioritate. Le doresc tuturor psihologilor, psiho-terapeuților care sunt calificați să amelioreze tulburările de personalitate ale semenilor noștri, să aibă puterea necesară pentru a rezolva cât mai bine cazurile care le vin în atenție și grijă profesională”, a declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

Asociaţia Psihologilor Atestaţi din România (A.P.A.R.), este atestată de Colegiul Psihologilor din România (C.P.R.) ca furnizor de formare profesională (continuă şi complementară) în toate cele 10 specialităţi, respectiv:
– psihologie clinică;
– consiliere psihologică;
– psihoterapie
– psihologie educaţională, consiliere şcolară și vocațională;
– psihopedagogie specială;
– psihologia muncii și industrial-organizațională;
– psihologia transporturilor;
– psihologia aplicată în servicii;
– psihologie aplicată în domeniul securității naționale;
– psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.

Obiectivul principal a A.P.A.R. este acela de a constitui o serie de comunităţi viabile de comuniune între psihologi atestaţi sau în curs de atestare, precum şi a studenţilor.

Obiectivele intermediare a A.P.A.R. sunt:

– implementarea proiectelor în vederea formării profesionale continue şi sau complementare;
– managerierea adecvată a transferului/contratransferului în relaţia cu persoanele pentru evaluare/ selecţie/ analiză/ expertiză psihologică/ consiliere/ psihoterapie;
– asumarea strategiilor de succes în practicarea psihologiei.