Precizări privind plata defalcată a TVA

De la 1 ianuarie 2018 se aplică mecanismul privind plata defalcată a TVA. Au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA pentru încasare și plată, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasare, potrivit art. 316 din Codul Fiscal, care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, înregistrează restanțe la plata TVA conform art. 157 din Codul de Procedură Fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadență, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de Ia scadență. Fac excepție contribuabilii pentru care este suspendată executarea silită a restanțelor la plata TVA, în condițiile art. 235 din Codul de Procedura Fiscală.

În acest sens, vă recomandăm să verificați permanent situația dumneavoastră fiscală, fie utilizând Spațiul Privat Virtual, fie prin prezentarea Ia sediul ANAF, în vederea preîntâmpinării neconcordanțelor sau, după caz, remedierii acestora în timp util pentru a evita încadrarea din oficiu Ia aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

ATENȚIE! În situația în care în termen de 60 de zile lucrătoare de Ia scadență nu achitați obligațiile fiscale restante reprezentând TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen, veți fi înscriși în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.