Reuniune pe teme de excelență în educație la Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara

Camera de Comerț și Industrie din Hunedoara și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic au organizat joi, 22 februarie 2018, sub titlul „Asigurarea calității: Titlul de excelență” reuniunea de lucru a grupului de actori locali (stakeholders), relevanți în educație și formare profesională inițială, din cadrul proiectului transnațional ”Learning by Doing” implementat prin Programul de cooperare transnaţională pentru Regiunea Dunărea.

Grupul de actori locali a analizat situația și provocările curente și a reluat propunerea de a invita școlile locale să candideze la Ediția 2018 a Schemei ”Titlul de Excelență” pentru recunoașterea contribuției acestora la corelarea învățământului profesional și tehnic cu cerințele pieței muncii.

Potrvit unei informări a CCI Hunedoara, reuniunea este parte a unei serii de acțiuni locale și are drept țintă îmbunătăţirea capacităţii tuturor actorilor relevanţi în educaţie şi formare profesională prin consolidarea parteneriatelor la nivel regional, naţional şi transnaţional pentru a facilita dezvoltarea şi consolidarea sistemelor existente de educaţie şi formare profesională din ţările din Regiunea Dunării.

În cadrul întâlnirii au fost discutate metodologia de evaluare a școlilor, ariile de competență, condițiile de înscriere precum și etapele derulării competiției, urmând ca în luna martie să fie lansată public invitația către școlile care doresc să participe la această provocare.