Scrisoarea anuală către cetățeni a primarului municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile / Sinteza activităților din 2017

Stimați Cetățeni ai Vulcanului,

Ne găsim ca în fiecare an, în momentul deosebit de important al raportării sintetice a activității administrației publice locale.

 Această scrisoare a primarului, pe care vă invit să o citiți, reflectă rezultatele muncii aparatului executiv din subordinea Primarului și a echipei de consilieri locali, aleși de dumneavoastră. Toate lucrările și proiectele din 2017, începute, aflate în derulare sau finalizate, vă sunt dedicate în totalitate dumneavoastră, Cetățenilor Municipiului Vulcan. Vă mulțumim pentru că ne sunteți alături.

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ, activitate de bază a administrației publice locale, s-a concretizat în anul 2017 în câteva lucrări deosebit de importante pentru comunitatea noastră, lucrări finanțate cu fonduri guvernamentale, după cum urmează:

 • Modernizare străzi și alei pietonale în zona Cartier Traian – lucrare cu valoare de finanțare neambursabilă, demarată în vara anului 2017;
 • Reabilitare strada Traian, care devine practic cel de-al doilea Bulevard al municipiului nostru și care, în mod vizibil, crește nota de urbanism a zonei locuite de un procent însemnat de vulcăneni. Este o lucrare multianuală, cu finanțare de asemenea nerambursabilă;
 • Modernizarea de alei pietonale de la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” până în zona Școlii generale n. 1 – proiect cu valoare de finanțare nerambursabilă, finalizat în a doua parte a anului trecut;
 • Reabilitarea drumului județean DJ 664 Vulcan-Pasul Vîlcan-Schela-Turcinești-Tg. Jiu, până la limita administrativă cu județul Gorj. Această lucrare a fost finanțată de Consiliul județean Hunedoara;
 • Realizarea și aprobarea în Consiliul local a Notelor Conceptuale pentru modernizarea următoarelor străzi: Teodora Lucaciu, Crividia, Ion Creangă, Vasile Alexandri, Bazinului, Pinului, Brazilor, Valea Morii.

Tot la capitolul străzi și trotuare, vă informez că am efectuat lucrări de reparații prin plombare asfaltică pe mai multe străzi din Vulcan. Vom continua și în 2018 cu aceste lucrări, de care este nevoie în mai multe zone ale municipiului.

INVESTIȚII ÎN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN. În anul 2017 au fost continuate demersurile pentru punerea în faza de implementare a Proiectului de Modernizare a Ambulatoriului Spitalului Municipal. Au fost încheiate toate etapele de proiectare, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în vederea obținerii în anul 2018 a finanțării pentru acest proiect de anvergură.

Finalizarea Secției de Paleative din cadrul Spitalului este un proiect care mărește gradul de adresabilitate al Spitalului Municipal Vulcan pentru bolnavii cronici din întreaga Vale a Jiului.

INVESTIȚII ÎN TRANSPORTUL ELECTRIC RUTIER PUBLIC. Obținerea finanțării prin fonduri europene pentru proiectul ”Green Line – Linia Verde de transport cu autobuze electrice”, proiect realizat în parteneriat cu administrațiile publice locale din Valea Jiului și Consiliul județean Hunedoara.

INVESTIȚII ÎN REABILIAREA TERMICĂ. Suntem în faza de documentație tehnică pentru obținerea unor noi tranșe de fonduri destinate exclusiv reabilitării termice a blocurilor, în conceptul integrat de confort termic mai mare și cheltuieli mai mici pentru căldură ale localnicilor care au reușit să se unească în aplicarea acestui tip de proiect, realizat în parteneriatul dintre administrația publică locală și Asociațiile de proprietari.

INVESTIȚII PENTRU FONDUL LOCATIV SOCIAL. Lucrările de reabilitare și modernizare a Căminelor sociale C1, C2, C3 de la fosta unitate militară au continuat și în 2017, astfel că la finele anului, Comisia de Locuințe a reușit să selecteze primii beneficiari ai acestor locuințe, puse la dispoziția cetățenilor, conform hotărârii de Consiliu local. Aceste lucrări se derulează din fonduri guvernamentale.

SISTEMUL DE EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT:

 • Proiectul ”Hai la școală ! O șansă pentru viitor !” – proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Este un proiect dedicat diminuării efectului de abandon școlar la vârstă timpurie. Fenomen îngrijorător care ne obligă în relația cu corpul profesoral și societatea civilă să intervenim pentru a reduce cât mai mult numărul celor ce părăsesc școala chiar în primii ani de pregătire. Acest proiect a demarat la finalul anului trecut, fiind finanțat cu fonduri europene;
 • Construirea unei grădinițe cu 4 săli de clasă. Am încheiat etapa de proiectare, suntem în cea de finalizare a documentației tehnice, urmând ca în 2018 să realizăm finanțarea proiectului.

RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ:

 • ”Acum pentru viitorul Vulcanului” – proiect pentru incluziune socială, derulat în parteneriat cu sectorul privat și reprezentanții societății civile, ne-a permis elaborarea ”STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ”, care a fost depusă la Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice Locale pentru evaluare. Am obținut, în urma analizei, locul al doilea pe țară, cu nota 9,30 , ceea ce ne permite să demarăm în 2018 depunerea de proiecte punctuale, conforme cu informațiile cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală.
 • Formarea GAL-ului (Grupul de Acțiune Locală) în scopul susținerii grupurilor sociale definite ca grupuri țintă în proiectele de incluziune socială și promovare a inovației sociale la nivelul comunităților specifice.
 • Reabilitarea Căminului Cultural din Paroșeni. Depunerea cererii de finanțare la finalul anului 2017, la Compania Națională de Investiții.

DOMENIUL CULTE, RELIGII, ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI SPORTIVE. Și în anul 2017 activitățile religioase au fost sprijinite prin alocarea de sume de la bugetul local, care au permis consiliilor de administrație parohiale să realizeze unele lucrări necesare participării credincioșilor la viața spirituală și socială din comunitatea noastră, după cum urmează:

 • La Parohia Ortodoxă Centrul Vechi au fost amenajate grupurile sanitare;
 • La Parohia Romano-Catolică au fost executate lucrări de amenajări exterioare ale bisericii;
 • La Parohia Ortodoxă nr. 1 au fost efectuate lucrări de reparații ale treptelor de la intrare, reparații și placare soclu, amenajare grupuri sanitare și s-a achiziționat o centrală termică;
 • La Parohia Reformată a fost achiziționată o centrală termică;
 • La Parohia Ortodoxă Coroiești s-au efectuat lucrări de reparații la acoperiș;
 • La Schitul Sfântul Nicolae s-au efectat lucrări de amenajare a pardoselii de marmură;
 • La Biserica Ortodoxă din Paroșeni au fost efectuate lucrări de construcție a unui punct termic și s-a achiționat centrala termică;
 • La Biserica Creștină Baptistă ”Speranța” au fost executate lucrări de amenajare exterioară a acoperișului și amenajări exterioare;

ACTIVITĂȚI CULTURALE, SOCIALE, DIVERSE. Și în 2017 pe agenda de activități culturale, sportive, educative, au fost înscrise toate activitățile conform Programului aprobat de Consiliul local. Cele tradiționale, la care participă un număr mare de cetățeni, au fost și în acest an organizate cum se cuvine. Zăpezile Bucuriei – ediția a IV-a, Ceremonia dedicată Eroilor Neamului organizată de Înălțarea Domnului, Nedeia din Paroșeni, Nedeia din Dealu Babii, Nedeia Vulcăneană, Ziua Minerului, Ceremonialul Militar de la Monumentul Eroilor din Pasul Vîlcan, Competițiile sportive Castelul din Carpați, Ziua Persoanelor Vârstnice, Ziua Educatorului, Festivitatea de Ziua Națională a României, Crăciunul și Revelionul sunt doar câteva dintre acestea.

Activitatea Clubului Sportiv Vulcan în anul 2017 a continuat să fie susținută de Consiliul local, la nivelul tuturor secțiilor existente, ai căror sportivi au obținut și pe parcursul acestui an rezultate notabile la competițiile organizate la nivel regional și național.

Toate rezultatele muncii noastre sunt expresia unui efort colectiv. Sunt roadele colaborării noastre cu toți cei ce se regăsesc în implementarea proiectelor dedicate comunității Vulcanului.

Mulțumesc tuturor celor ce susțin activitatea Primăriei Municipiului Vulcan, în mod deosebit membrilor Consiliului local, care ne-au sprijinit prin hotărârile adoptate pentru dezvoltarea comunității noastre.

Mulțumesc reprezentanților instituțiilor județene, guvernamentale, sectorului privat și societății civile și vă mulțumesc, mai ales Dumneavoastră, dragi Cetățeni ai municipiului Vulcan, pentru tot ceea ce împreună am reușit să aducem ca plusvaloare în viața urbei noastre în anul 2017.

Vom căuta să facem în așa fel încât Vulcanul să-și continue drumul spre dezvoltare și în anul 2018.

Cu deosebit respect și considerație,

Ing. GHEORGHE ILE

Primarul Municipiului Vulcan