INCD-INSEMEX Petroșani, un etalon al activităților de cercetare-dezvolare din România

Punct important de reper pe harta economico-socială a Văii Jiului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) care funcționează la Petroșani, este una din instituțiile de prestigiu, care fac cinste – prin întreaga activitate, prin personalul remarcabil și chiar prin simpla sa prezență în arhitectura orașului – întregii noastre comunități locale.

INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București. Potrivit directorului general dr.ing. George Artur Găman, înfințarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. ”Numele sub care este cunoscut acest institut atât în cadrul industriei miniere,cât și în cadrul altor industrii,cum ar fi cele constructoare de mașini, electrotehnice, chimice sau petrolifere se încadrează în tradiția pe care colectivul acestuia în activitatea lor de peste 65 de ani au făurit-o”, explică dr.ing. George Artur Găman.

În prezent, activitatea INSEMEX Petroșani se desfășoară în două incinte în care suprafața amenajată pentru cercetări în cele 4 pavilioane este de circa 6.000 mp,iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale depășește 1.000 mc. Acesta mai dispune de un poligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice, situat la circa 5 km de municipiul Petrosani, dar și o hală de încercări pentru instalații și echipamente electromecanice.

Din punct de vedere organizatoric, INCD-INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate. Direcțiile principale de cercetare vizează umătoarele activități specifice:
– securitatea resurselor minerale;
– protecţia antiexplozivă;
– securitatea echipamentelor şi instalaţiilor;
– medii explozive şi toxice;
– protecţia mediului;
– risc de explozie-industrial;
– explozivi şi tehnici de împuşcare;
– salvare minieră şi în medii toxice/explozive;
– resurse umane;
– ventilaţie minieră şi industrială;
– clasificarea lucrărilor subterane din punct de vedere al emanaţiilor;
– expertize tehnice ale evenimentelor generate de explozii ale substanţelor combustibile şi materiilor explozive etc.

Prin tradiție și expetiză, dar mai ales prin profesionalismul cercetătorilor care lucrează aici, INSEMEX este astăzi unul dintre cele mai apreciate instituții de cercetare-dezvoltare din țara noastră și din întreaga lume.