40.000 de euro disponibili pentru firmele nou înființate, în cadrul Programului ”Atelierul de antreprenori”

În Regiunea Vest (județele Hunedoara, Timiș, Arad, Caraș-Severin) a fost lansat, în aceste zile, proiectul european ”Atelierul de antreprenori” în cadrul căruia se acordă finanțări de până la 40.000 de euro pentru societățile comerciale nou-înființate cu profil non-agricol, care își desfășoară activitatea în zona urbană.  

Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, informază că beneficiari ai acestui proiect pot fi și tinerii antreprenori din municipiul Lupeni, dar și din întreaga Vale a Jiului, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. ”ATELIERUL DE ANTREPRENORI” este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Proiectul se adresează unui grup țintă alcătuit din minimum 310 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, studenți, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în Regiunea Vest (județele: Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Arad); 
  • au vârsta peste 18 ani și doresc să inițieze o activitate independentă ;
  • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Vest (județele: Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Arad); 
  • au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minimum 8 clase); 
  • nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri publice.

”Cursurile de antreprenoriat pentru cei interesați se vor derula în perioada martie-august 2018. Ulterior, în perioada septembrie-noiembrie 2018 se vor organiza concursuri de planuri de afaceri în urma cărora se vor  selecta circa 38 de antreprenori pentru a beneficia de un ajutor financiar de maxim 40.000 de euro, 100% nerambursabil pentru demararea de afaceri în regiunea adresată de proiect”, spune primarul Lucian Resmeriță.

Începând cu luna noiembrie 2018, antreprenorii selectați vor beneficia de o serie de activități suport menite să îi ajute în dezvoltarea și sustenabilitatea afacerii:

  • stagii de practică în companii cu același domeniu de activitate ca cel al firmei pe care doresc s-o înființeze,
  • sesiuni de consiliere și mentorat personalizate,
  • evenimente de tip „școală de afaceri”,
  • sprijin pentru înființarea afacerii și monitorizarea implementării planului de afaceri și a cheltuirii ajutorului financiar primit.

Prin proiecte vor fi dezvoltate și o serie de mecanisme suplimentare de promovare și sprijinire a afacerilor finanțate, astfel încât acestea să aibă șanse mai mari de a fi sustenabile și după finalizarea proiectului.

La finalul proiectului, în cele 4 județe ale Regiunii Vest, se vor înființa și dezvolta 38 afaceri care vor crea cel puțin 76 locuri de muncă.

Pentru mai multe detalii despre proiect și înscriere în cadrul activităților proiectului, persoanele interesate trebuie să contacteze beneficiarii proiectului la adresa de email: antreprenoriat@fonduri- structurale.ro